bootstrap responsive templates

Miljøpolicy

Klima og Bygg AS skal være en av de beste og mest anerkjente entreprenørene når det gjelder miljøvennlig prosjektering og bygging i de geografiske områdene vi konkurrer i.

Vi oppnår dette ved å

  • Bevisstgjøre ansvaret for miljøarbeidet i organisasjonen og i stillingsbeskrivelser.
  • I nært samarbeid med oppdragsgiver klart definere de konkrete miljømål som skal settes til et nytt prosjekt, og foreta en etterevaluering for å måle resultatet opp imot de målene som ble satt.
  • Påse at alle våre ansatte får skikkelig opplæring i våre retningslinjer for miljøvennlig prosjektering og bygging
  • Ved hjelp av gode rutiner for miljøvennlig prosjektering og bygging sikre at våre egne-, byggherrens og offentlige krav og målsetninger oppnås når det gjelder vårt forhold til det ytre miljø
  • Igjennom interne revisjoner påse at vårt miljøstyringssystem etterleves og stadig forbedres
  • Fokus på vår miljøpolicy og våre miljømål i vårt rekrutterings- og markedsarbeid
  • Oppfylle eller overgå gjeldende krav fra myndigheter og oppdragsgivere når det gjelder andelen av usortert virke og antall kg pr m2 avfall.
  • Fokus på miljøvennlige valg av tekniske løsninger, herunder også rigg- og drftstekniske løsninger, som er energioptimale og gir minst mulig miljøpåvirkning for naboer, jord, luft og vann
  • Påse at Miljøplan utarbeides og etterleves for alle nye prosjekter som skal utføres

Finn oss på sosiale medier