bootstrap templates

Om oss

Klima og Bygg AS er et mellomstort entreprenørselskap som ble etablert i 2005. Selskapet har 55 ansatte og en årlig omsetning på 200 millioner kroner per år. Klima og Bygg AS er totalentreprenør og håndterer de fleste faggrupper. Vår kjernevirksomhet er større rehabiliteringsoppdrag med utskiftning av tekniske anlegg. Vi har som vår målsetting å være en fortrukket samarbeidspartner for private og offentlige eiendomsforetak.

Forretningsidé

Vår forretningside er å være en foretrukket samarbeidspartner for profesjonelle eiendomsbesittere i privat og offentlig sektor. Klima og Bygg AS skal være og fremstå som en trygg og solid, proaktiv og fleksibel samarbeidspartner. Oppdrag skal gjennomføres etter de lover og normer som gjelder for vår virksomhet, og ferdigstilles til avtalte tider.

Vårt mål

Klima og Bygg AS skal være en ledende leverandør av tjenester innenfor ombygging, rehabilitering, nybygg og ventilasjonsarbeider, samt service og vedlikehold for våre eksisterende og fremtidige samarbeidspartnere

Alt arbeid i alle ledd skal gjennomføres på en korrekt og profesjonell måte med høy kompetansegrad og stor faglig dyktighet

Kompetanseprofil

 • Klima og Bygg As består av høyt kvalifiserte medarbeidere som kjenner sitt fagfelt veldig godt. 

 • Ledelsen har lang og bred erfaring innen prosjektledelse, administrasjon og økonomi.
 • Våre håndverkere er fagutdannet.
 • Våre underentreprenører har en høy grad av kompetanse innenfor sitt fagfelt
 • Godkjent lærebedrift
 • Kvalitetssikringsverktøy, internkontrollhåndbok, HMS og miljøplan
 • Sentrale godkjenninger, mesterbrev og BVN

Virksomhetsområder

 • Totalentreprenør med hovedvekt på rehabilitering og ventilasjon
 • Større og mellomstore prosjekter
 • Serviceavdelinger innen bygg og ventilasjon
 • Rammeavtaler, serviceavtaler og mindre prosjekter
 • Takarbeider

Finn oss på sosiale medier