free website creation software

Nordstrand Kirke

  • Pris: 50 millioner
  • Varighet: August 2014 - August 2015
  • Kunde: Kirkelig fellesråd i Oslo
  • Type: Påbygg

Kirkebygget er oppført i 1865 og har status som bevaringsverdig ihht reguleringsplanen for området. Oppdraget gikk ut på ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg, innvendig og utvendige arbeider. Det gamle sakristiet ble revet og det ble gravet og sprengt ut plass til nytt tilbygg med kjellerdel. Dette var et meget krevende og omfattende arbeid, for å hindre skader på den eksisterende del. 

Finn oss på sosiale medier