free html templates

Buddhisttempelet på Jessheim


  • Varighet: August 2017 - August 2018

Planleggingen av det nye tempelkomplekset i ”Lien Hoa Dao Trang” på Jessheim startet allerede i 2009-2010. Under prosjekteringen ble det besluttet at det nye komplekset skulle ha en stor hall til ære for bodhisattvaen Quán Thế Âm (sanskrit. Avalokiteśvara), boligkvarter til Sanghaen og forsamlingslokale for buddhister.

Byggingen av Quán Thế Âm-hallen startet våren 2016. Omtrent samtidig begynte 15 håndverkere på arbeidet med å lage en solid granittvegg. Veggen skulle være hele 14,5 meter lang og 5,5 meter høy med vakre utskjæringer til ære for bodhisattvaen. Det skulle ta ett år med iherdig og nøysomt arbeid før kunstverket var ferdig. Granittveggen på over 150 tonn ble reist sommeren 2017, og er i dag å regne som enestående i sitt slag med 32 håndhugde manifestasjoner av bodhisattvaen. Denne veggen fungerer i dag som bakgrunn for en 4,9 meter høy kobber-statue av Quán Thế Âm-bodhisattva, som er hallens midtpunkt. - https://norsk.khuongviettu.com/quan-the-am-hallen/

Finn oss på sosiale medier